Bridge the gap between operations & engineering

Projecten

Rijkswaterstaat

Centralisatie Prinses Margrietkanaal

Steeds meer sluizen in Nederland worden op afstand bediend vanuit een centrale locatie, met behulp van Closed Circuit Television (CCTV). Rijkswaterstaat is gestart met de centralisatie van de bediening van de Prinses Margrietkanaal objecten. ErgoS werkt aan het voorstel voor de cameraplannen voor een vijftal objecten (bruggen en sluis) van het Prinses Margrietkanaal.

Vanuit diverse, o.a. voor Rijkswaterstaat uitgevoerde projecten is ErgoS goed bekend met bruggen en sluizen, de taken van bedienaren bij het bedienen op afstand, en het 3D modelleren van deze objecten.

Met behulp van 3D modellen van de betreffende objecten en hun omgeving worden de zichteisen gevisualiseerd. Het doel is het opstellen van cameraplannen, die inzichtelijk moeten maken wat het aantal benodigde camera’s en opstelpunten moet zijn voor het op afstanden bedienen van de bruggen en sluizen.

 

Creon – Realisatie regiocentrale

Gecentraliseerde brug- en sluisbediening Limburg

Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen om de meeste objecten in het Limburgse gebied op afstand te bieden vanuit twee controlecentra. De opdracht voor ErgoS in 2006-2007 was om het ontwerpproces te begeleiden en inrichtingsvoorstellen op te leveren, bestaande uit:

  • Werkbezoeken en analyse van alle bestaande objecten.
  • Ontwikkeling van de inrichtingsvoorstellen in samenwerking met de eindgebruikers.
  • Mock-up sessies met de eindgebruikers.

In 2009 is de realisatie/bouw van het project begonnen. ErgoS werd ingehuurd voor een formele beoordeling (validatie en verificatie) van het gebouw, de werkplekken, de werkomgeving en het grafisch ontwerp.

©2016 Ergos    |     Disclaimer     |     Sitemap
Ontwerp: Webton.nl